Προιόντα


Σκυρόδεμα 


Η εταιρία μας παράγει και διαθέτει όλες τις ποιότητες Σκυροδέματος που ορίζει ο ΚΤΣ 

 

Προϊόντα Τσιμέντου


Τσιμεντόλιθα διαστάσεων 38χ18χ18 

Φρεάτια για Βόθρους διαστάσεων Φ2000 και Φ2500


Ατσάλινες Ινες


ατσάλινες ίνες για εφαρμογή σε βιομηχανικά δάπεδα - προκατασκευασμένα στοιχεία κλπ.