Οι Ατσάλινες ίνες χρησιμοποιούνται γενικά για την αναστολή της ρωγμής, τη βελτίωση της αντίστασης στην κρούση, την αντίσταση στη δυναμική φόρτιση και την αποσύνθεση υλικού. Το SFRC μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς άλλη πρόσθετη ενίσχυση σε όλες σχεδόν τις εφαρμογές όπου οι τάσεις κάμψης δεν είναι υπερβολικές όπως οι δοκοί, για παράδειγμα. Οι χαλύβδινες ίνες , λόγω της υψηλής απόδοσης που παρέχουν χρησιμοποιούνται στη μηχανική σηράγγων, υδροηλεκτρικές κατασκευές, πλακόστρωση αεροδρομίων και αυτοκινητοδρόμων και σε άλλους κατασκευαστικούς τομείς που έχουν ανάγκες για ισχυρές και υψηλής απόδοσης κατασκευές. Το  ινοπλισμένο σκυρόδεμα έχει προτεραιότητα έναντι του κανονικού σκυροδέματος λόγω της υψηλότερης αντοχής του και της ικανότητάς του να αποτρέπει την ευθραυστότητα. Τα πλεονεκτήματα του οπλισμένου σκυροδέματος με ίνες χάλυβα σε σύγκριση με το κανονικό σκυρόδεμα μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: ΚΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ
ΥΨΗΛΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ , ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ.

STEEL FIBERS

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

TUNNELS
TUNNELING ΣΥΡΑΓΓΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ
ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΦΡΑΓΜΑΤΑ
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΦΡΑΓΜΑΤΑ
PARKINGS
PARKINGS
SAFETY
HIGH SECURITY SAFES
ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ
ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ