Με τον νέο ΚΤΣ 2016 να ηγείται …

Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό τεχνολογίας σκυροδέματος του 2016 η εταιρία μας παράγει όλες τις συνθέσεις σκυροδέματος  C16/20 – C20/25 – C25/30 – C30/35
Υπάρχει επίσης δυνατότητα παραγωγής ειδικών συνθέσεων σκυροδέματος όπως  σύνθεση για σκυροδέτηση στην θάλασσα – εκτοξευόμενο μπετό (gunite) – οπλισμένο με ατσάλινες ίνες κλπ.

 Το 1 m3 ( ένα κυβικό ) αντιστοιχεί σε 2.350 – 2.400 κιλά

Υπάρχει επίσης εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου που σε καθημερινή βάση ελέγχει το παραγόμενο προϊόν πριν την αποστολή του στο έργο. Αυτό φυσικά δεν αποκλείει το δικαίωμα του πελάτη σε επιπλέον εξωτερικό έλεγχο με δική του εντολή για λήψη δοκιμίων στο έργο και θραύση αυτών σε εξωτερικό εργαστήριο.

 

Δείτε επίσης

ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΑΛΟΥΠΙΑ
ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΑΛΟΥΠΙΑ
UHPC
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΥΠΕΡ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
STEEL FIBERS
ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ ΙΝΕΣ