προιοντα

Με τον νέο ΚΤΣ 2016 να ηγείται …

Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό τεχνολογίας σκυροδέματος του 2016 η εταιρία μας παράγει όλες τις συνθέσεις σκυροδέματος  C16/20 – C20/25 – C25/30 – C30/35
Υπάρχει επίσης δυνατότητα παραγωγής ειδικών συνθέσεων σκυροδέματος όπως  σύνθεση για σκυροδέτηση στην θάλασσα – εκτοξευόμενο μπετό (gunite) – ινοπλισμένο με ατσάλινες ίνες κλπ.

Οι πρώτες ύλες που συνθέτουν το σκυρόδεμα ή αλοιώς το μπετό, είναι : το τσιμέντο – τα αδρανή σπαστά υλικά (σύντριμα – γαρμπίλι – άμμος ποταμού – αμμος λατομείου). Το 1 m3 ( ένα κυβικό ) αντιστοιχεί σε 2.350 – 2.400 κιλά Στην εταιρία μας υπάρχει εγκατεστημένη ζυγοπλάστιγγα για να πιστοποιεί την ποσότητα σε κάθε αποστολή. Υπάρχει επίσης εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου που σε καθημερινή βάση ελέγχει το παραγόμενο προϊόν πρίν την αποστολή του στο έργο. Αυτό φυσικά δεν αποκλείει το δικαίωμα του πελάτη σε επιπλέον εξωτερικό έλεγχο με δική του εντολή για λήψη δοκιμίων στο έργο και θράυση αυτών σε εξωτερικό εργαστήριο.
Το σκυρόδεμα έχει τρείς βασικές παραμέτρους. Την ποσότητα τσιμέντου στο m3 – Την ποσότητα του νερού (λόγος νερού/τσιµέντου) που τελικά καθορίζει και την τελική αντοχή – Ποσότητα και ποιότητα των αδρανών υλικών.

Ατσάλινες ίνες όλων των διαστάσεων  για εφαρμογή σε βιομηχανικά δάπεδα – προκατασκευασμένα στοιχεία κλπ.

Εξυπηρέτηση 

η εταιρία μας διαθέτει Αντλίες Σκυροδέματος για την παράδοση του σκυροδέματος σε σημεία που απο μόνη της η βαρέλα δεν αρκεί.
Υπάρχει ακόμη δυνατότητα χρήσης Αντλίας με δίκτυο για έργα που έχουν μεγάλο βαθμό δυσκολίας, ώς προς την τοποθεσία που βρίσκονται.  

Τσιμεντόλιθοι

Υψηλής αντοχής με συνταγή απ το παρελθόν με παρόν και μέλλον. Το προιόν αυτό χρησιμοποιείται για την κατασκευή τοιχοποιίας αλλά και για ολοκληρωμένες κατασκευές όπως αποθήκες , βιομηχανοστάσια κλπ.
οι διαστάσεις του είναι 38 X 18 X 18 και χρειάζονται 13 ανά τετραγωνικό μέτρο.